เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
3   คน
สถิติวันนี้
143   คน
สถิติทั้งหมด
101952   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองการศึกษา

นางอุมาพร แสงศรีเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกชพร สาพรมมา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาววรารัตน์ เฒ่าบุตรศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางศิริพร บัวเงิน
ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
นางอรทัย ลิโป้
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
นางจารุวรรณ ช่างชุม
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง
นางสาวสุจิตตรา สุนาโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก)
นางนิภาพร ชุติธนกาญน์
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ(บ้านโพธิ์ตาก)
นางสาวนุชนาฎ ลิโป้
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ(บ้านโพธิ์ตาก)
นางสาวพินธุอร อนุศรี
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ(บ้านโพธิ์ตาก)
นางสาววิลาสินี ลิโป้
ผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ(บ้านโพธิ์ตาก)
นายทศพร โพธิ์ตะนิ
พนักงานจ้างทั่วไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านโพธิ์ตาก)