เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
180   คน
สถิติทั้งหมด
112379   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองช่าง

นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
0831400997
นายเมฆวิชิต มูลพิมพ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
0872241436
นายเริงชาติ อันทผลา
พนักงานสูบน้ำ
ว่าง
วิศวกร
นางขนิษฐา สุขโนนทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายเทพ อ่อนตาแสง
พนักงานสูบน้ำ
นายนุชิต อินทนารมย์
พนักงานสูบน้ำ
นายสาคร อนุศรี
พนักงานสูบน้ำ
นายศรันย์ เฒ่าบุตรศรี
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายจิระโรจน์ ดีเรือง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายทรัพย์ทวี นามสิงห์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายชัชพล ทองเบ้า
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายศักดิ์วิชัย นึกถึง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายบุญเรือง ปารามา
พนักงานขับรถแม็คโคร
ว่าง
พนักงานประจำรถแม็คโคร