เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

กองคลัง

นางณัฐธยาน์ มาลาหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
099-4744024
นางสาวอวยพร สอนมี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)
นางมาตุลี ประสมพืช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นายวิรัตน์ ชนะสิมมา
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวธัญญพร งามดี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวกาญจนา ยุติบรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางวราพร อองภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางศิรินาถ ตาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นายวารินทร์ แก้วดอนโมง
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นายทองหล่อ เศษบุบผา
พนักงานเก็บค่าน้ำประปา
นางสาวชมภูนุช พลเชียงสา
พนักงานจ้าง