เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
184   คน
สถิติทั้งหมด
112383   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวิช รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
0831466062
นางอุมาพร แสงศรีเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
0881428245
นางณัฐธยาน์ มาลาหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพจน์ แก้วมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นางอุมาพร แสงศรีเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา