เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

หัวหน้าส่วนราชการ

นายทวิช รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นางอุมาพร แสงศรีเรือง
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นางณัฐธยาน์ มาลาหอม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสาทศิลป์ รัตนวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุพจน์ แก้วมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา