เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สมาชิกสภาเทศบาล

นายประสพ โสดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
0943089829
นายคำปัน ตาแสง
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
0981710667
นางพนมพร จันทะนาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 1
นายวิไชย ชัยบุตรดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 1
นายสมบัตร แก้วหานาม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 1
นายทองสุข แสงพรมมา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 1
นายวินัย ลิโป้
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 1
นายสุรัตน์ ชาสังข์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 2
นายรังสรร วิลินไพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 2
นางพิศวาท วันทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 2
นายพงษ์สิทธิ์ พลเสนา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 2
นางแจ่มใส จุ้มอังวะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ เขตเลือกตั้งที่ 2