เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                    “ตำบลบ้านผือน่าอยู่ เชิดชูประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจ

              น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ทุกภาคส่วนร่วมมือร่วมใจ ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี”

 

พันธกิจ (Mission)

1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด

3. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและการสนับสนุนน้อมนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อรพัฒนาอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาบูรณาการการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

            

 เข้าชม : 1715