เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค้นหาจาก :
18/01/2566 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
05/01/2566 : ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
30/11/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566
04/11/2565 : ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
28/10/2565 : ประกาศ ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม 2565
28/06/2565 : ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลบ้านผือ
15/06/2565 : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ หลักสูตร วิธีการคัดเลือก กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาล
23/05/2565 : ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านผือ จำนวน 1อัตรา
01/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแสง ประจำปีการศึกษา2565
01/04/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านผือ(บ้านโพธิ์ตาก)ประจำปีการศึกษา2565
21/03/2565 : ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบายไม่ให้ ไม่รับของขวัญ
17/02/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โดรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ้งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1
06/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2565
12/01/2565 : เทศบาลตำบลบ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) นายช่างโยธา (ปง./ชง.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 095-3185886 (นักทรัพยากรบุคคล) หรือ หมายเลข 087-9448732 (นายกเทศมนตรี
03/12/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564
15/11/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565
05/01/2564 : ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
07/05/2564 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.2564 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกประจำปี พ.ศ. 2565


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด7
1 2 3 4 5 6 7 >>