เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

จัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาจาก :
17/09/2563 : ประกาศผู้ชนะโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 514
2 ก.ย. 63 : เอกสารประกวดราคาครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 452
2 ก.ย. 63 : ประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 428
2 ก.ย. 63 : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 1 คัน 483
8 มิ.ย. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 10 452
7 พ.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างผระปาบ้านหนองผือ บ้านหนองผือ หมู่ 6 434
25 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการวางท่อส่งน้ำดิบจากหนองแสงไปวัดหนองแสง บ้านหนองแสง ม.3 506
16 มี.ค. 63 : ราคากลางก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ้านผือ 429
5 มี.ค. 63 : ราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 487
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางหลวงชนบทหน้าคอกวัว บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ 410
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 437
๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายเขียงเนื้อ(ทางหลวงชนบท) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 483
๘ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการวางท่อระบายน้ำ สามแยกบ้านพ่อสน-บ้านพ่อทองสุข บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๖ 458
๖ มกราคม ๒๕๖๓ : โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน(ชุมชนเชิงเขา) บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๓ 458
๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวางท่อระบายน้ำสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์ประสิทธิ์ บ้านหนองผือ หมู่ที่ ๗ 487
๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ : โครงการวงท่อระบายน้ำสายส่องเสาเรือน บ้านหนองผือหมู่ที่ ๙ 497
23 ก.ย.62 : โครงการวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 440
16 ก.ย. 62 : ปรับปรุงระบบประปาสถานผลิตน้ำประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4,10 494
12 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ชุมชนหนองตระกร้า) บ้านหนองแสง หมู่ 3 425
1 มี.ค. 62 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 425
22 ม.ค. 62 : รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 437
22 ม.ค. 62 : โครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรภายในตำบลบ้านผือ (เขต 2) จำนวน 9 สาย 453
24 ต.ค. 60 : ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 479
25 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายทางหลวงชนบท บ้านหนองแสง หมู่ 2 433
24 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำ เครื่องที่ 2 สถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 367
13 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาพร้อมขยายท่อส่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา บ้านผือพัฒนา หมู่ 9 449
4 ก.ย. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายข้างโรงเรียน บ้านหนองผือ หมู่ 7 516
20 ส.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ สายท่าปลา บ้านดอนกอก หมู่ 8 433
26 ก.พ. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 444
26 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 407
22 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังศาลาประชาคม บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 471
22 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนน้ำล้น บ้านโนนทอง หมู่ที่ 1 453
16 ก.พ. 61 : ประกาศยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู๋ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 425
16 ก.พ. 61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 455
12 ก.พ. 61 : ประกาศราคากลางโครงการงวางท่อระบายน้ำ สายหน้าวัดโพธิ์เลียบ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 438
7 ก.พ. 61 : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 480
30 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 423
24 ม.ค. 61 : (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 428
24 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 411
24 ม.ค. 61 : ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 437
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองผือ หมู่ที่ 7 427
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5 433
24 ม.ค. 61 : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ 4 450
22 ธ.ค. 60 : ประกาศผู้ชนะโครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมูที่ 4 365
21 ธ.ค. 60 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ่อขยะ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ 4 477
21 ส.ค. 60 : ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 2,3 464
21 ส.ค. 60 : ราคากลางโครงการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำระบบท่อบ้านโนนฆ้อง หมู่ 5 437
27 ก.ค. 60 : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 474
12 ก.ค. 60 : ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 489
12 ก.ค. 60 : ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าวัด - โสกเหมือดแอ่ 434


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2