เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน

ค้นหาจาก :
03/01/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4
02/12/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
01/11/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
03/10/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59
01/09/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 673
01/08/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1170
01/07/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1131
06/06/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1175
05/05/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1182
05/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 510
01/03/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 459
03/02/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 505
03/01/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 488
03/12/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 456
02/11/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 483
04/04/2564 : วัสดุไฟฟ้า 488
01/02/2564 : วัสดุประปา 474
02/03/2564 : ตรายางเลือกตั้ง 483
08/04/2564 : ซื้อน้ำดื่ม 468


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด1
1