เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย  พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
133   คน
สถิติทั้งหมด
48775   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558

งานการคลังทั้งหมด

ค้นหาจาก :
20/01/2566 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16
13/01/2566 : ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 13
18/01/2566 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 11
13/01/2566 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพ่อสมชัยถึงท่าเรือ บ้านหนองผือ หมู่ที่ 6 15
22/11/2565 : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแดง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 3 14
05/01/2566 : ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 12
03/01/2566 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 4
29/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10
28/12/2565 : ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8
23/11/2565 : ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน 1 คัน 11
02/12/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 9
30/11/2565 : ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 8
01/11/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7
03/11/2565 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14
04/11/2565 : โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้ที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2566 32
04/11/2565 : ประกาศ การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 11
28/10/2565 : ประกาศ ยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ำประปา ประจำเดือน ตุลาคม 2565 9
07/11/2565 : ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 14
03/10/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 59
03/10/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม-กันยายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 48
01/09/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 673
01/08/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1170
25/07/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน-มิถุนายน 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1177
01/07/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1131
06/06/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1175
05/05/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1182
06/10/2564 : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564 803
08/04/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 452
05/04/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 510
01/03/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 459
03/02/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม 2565 505
03/01/2565 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 488
03/12/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 456
02/11/2564 : สรุปผลการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 483
01/10/2564 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 362
01/10/2564 : แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565 507
17/02/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 470
28/01/2565 : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 488
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างจากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 334
25/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.1 402
06/01/2565 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปีภาษี พ.ศ.2565 483
04/01/2565 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 500
03/12/2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 489
03/11/2564 : สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 479
03/12/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559และพ.ศ.2564 483
12/02/2562 : ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอัตราค่าเสื่อมราคาต่อปี 477
15/11/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภดส3)ประจำปีภาษี พ.ศ.2565 513
08/11/2564 : ประกาศหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและกำหนดหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 466
20/10/2564 : คำสั่ง เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมินและพนักงานเก็บภาษี ตามพระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 478
20/10/2564 : ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและป้าย ประจำปี 2565 470


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>