เทศบาลตำบลบ้านผือ
อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
https://www.baanpeu.go.th
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายสุรชัย พลทะอินทร์
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านผือ
ข้อมูล เทศบาล
บุคลากร
ข้อมูล การดำเนินงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
176   คน
สถิติทั้งหมด
112375   คน
เริ่มนับวันที่ 26 มิถุนายน 2558
ภาพกิจกรรม ทต.บ้านผือ
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5
  ประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 5
 • ประชุมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโร...
  ประชุมการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโร...
 • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
 • พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขอ...
  พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตขอ...
 • โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ ป...
  โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ ป...
 • โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ...
  โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประจำปี ...
 • ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินค...
  ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินค...
 • กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
  กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันท้องถิ่นไทย
 • ศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และการบ...
  ศึกษาดูงานด้านการเงิน การคลัง และการบ...
 • มอบเงินชดเชยจากอุทกภัย
  มอบเงินชดเชยจากอุทกภัย
 • กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566
  กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
  เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
 • วันที่6พ.ค.2565ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปก...
  วันที่6พ.ค.2565ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปก...
 • พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร...
  พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ร...
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
  เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
 • วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุรชัย พลทะ...
  วันที่ 31 มีนาคม 2565 นายสุรชัย พลทะ...
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
  เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
 • เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
  เทศบาลตำบลบ้านผือ นำโดย นายสุรชัย พล...
นายทวิช รุ่งเรือง
นายทวิช รุ่งเรือง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านผือ
นายประสพ โสดา
นายประสพ โสดา
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านผือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565
ประกาศใช้แผนปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562-2564
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
แผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนดำเนินงาน ทต.บ้านผือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561
รายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
แผนดดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
เทศบาลตำบลบ้านผือ

เลขที่ 7/5 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านผือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40240
043-424351 043-424350 saraban_05400413@dla.go.th
0879448732
0831466062
043-424351
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านผือ
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านผือ
โทร.043-424351

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านผือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 16/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 14
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 และรายงานผลการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ลงข่าว : 08/05/3110 โดย : เจ้าหน้าที่ 28
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 01/02/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 37
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (รายไตรมาส) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 17/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 188
โครงการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้ที่เทศบาลตำบลบ้านผือ ประจำปีงบประมาณ 2567
ลงข่าว : 09/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 918
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ลงข่าว : 02/01/2567 โดย : เจ้าหน้าที่ 266
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP
16/02/2024 : จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน
14/02/2024 : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขร 5217 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2024 : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (สารส้มก้อนใส,คลอรีนผง) สำหรับใช้ในกิจการประปาเทศบาลตำบลบ้านผือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2024 : จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2024 : จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน ผบ 9838 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/02/2024 : ซื้อวัสดุ เพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2024 : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : จ้างเหมาซ่อมบำรุงและเปลี่ยนเข็มไมล์รถขุดตีนตะขาบ ตค 1200 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2024 : ซื้อวัสดุสำนักงาน (ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เซิ้งสหวิง - เทศบาลตำบลบ้านผือ 53 ปี ฮีตฮอยอีสาน งานของดีหนองเรือ ประจำปี 2559
ฮีตฮอยหนองเรือ การแสดงชุด ออนซอนหนองเรือตระการ
ไฮไลท์งาน "ฮีตฮอยอีสาน งานของดีเมืองหนองเรือ"
ประวัติความเป็นมา วันออกพรรษา
TEST VIDEO


Facebook เทศบาลตำบลบ้านผือ
ลิ้งค์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

<< กุมภาพันธ์ 2567 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29    

ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงบประมาณ
 • กระทรวงการคลัง
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมจัดหางาน
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • โยธาไทย
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • กรมสรรพากร
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • กรมบัญชีกลาง
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • กรมทางหลวง
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ศาลปกครอง
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์